Partnerskap Finland


Säätö Oy


http://www.saato.fi

Pauli Hemminki

Thor Rydgren (till vänster) är VD på Säätö Oy, Finland. AB GF Swedenborg Ingeniörsfirma och Säätö Oy
har ingått i ett affärsmässigt partnerskap där Säätö Oy representerar Swedspjäll på den finska marknaden.