EXKOP

Rembe

Stabbstängande ventil som förhindrar spridning av dammexplosion eller brand.

EXKOP ventilen kopplas till ett styrskåp som får information från systemet.

 

Q-Flap är en backventil som kan vara ett alternativ i vissa applikationer, se separat datablad.

Vi är generalagent för följande firmor