Vi hjälper alltid till med service på våra pumpar under dess livslängd. Vi kan även hjälpa till på andra fabrikat.

  • Uppstart och igångkörning
  • Reparation på egen verkstad i Gbg
  • Fältservice
  • Problemlösning (Trouble shooting)
  • Laseruppriktning
  • Vibrationsmätning
  • Ljudmätning
  • Svarvning av hjul och pumpdelar
  • Fräsning av pumpdelar

 

Våra egentillverkade rökgasspjäll SWEDSPJÄLL tillverkas 100% i Sverige, runt Göteborg.

All design sker på vårt kontor i Mölnlycke.

Våra spjäll tillverkas helt efter era behov var det gäller bygglängd och storlek.

Se även vår hemsida www.swedspjall.com för mer information med video och instruktioner.

Cospect är en tryckreduceringsventil för ånga med inbyggd cyklonavskiljare som torkar ångan samt ångfälla i botten.

Cospect finns i två utföranden Cos 16 som är för max 16 bars inloppstryck samt Cos 21 för max 21 bars inloppstryck.

Cos-R är en ren reduceringsventil utan cyklonavskiljare och ångfälla

T8N är ett synglas för montering efter ångfälla.

T8N kan även användas för kylvattenindikering, kulan rengör glaset kontinuerligt .

Fungerar både som synglas mot ångläckage samt som backventil

Kapselavledare är en blandning mellan termodynamisk och mekanisk ångfälla.

Denna typ går även under namnet ”sprit fälla” då den har en spritbaserad vätska som följer ångkurvan.

Termodynamisk ångfälla även kallad brickavledare.

Dessa ångfällor klarar max 50% mottryck, dvs vid 4 bars ångtryck är max tillåtet tryck i kondensatledningen 2 bar.

SJ-serien är av typen friflytande flottöravledare med flänsar.

För vertikalt eller horisontellt montage.

Materialet är segjärn.

J-Serien  är en friflytande flottöravledare från TLV.

J3-X är den mest förekommande ångfällan för små kondensatmängder

Det finns även JH 7,5 samt JH 8 i stålgjutgods

J-V är för vertikal rörledning.

Fråga oss om du önskar ANSI anslutningar eller i syrafast

För montering på utrustning som är placerade inomhus eller där flamma, vid en dammexplosion inte kan tillåtas.

Q-Rohr® klarar extremt höga Kst-värden och kan därför användas vid metalldamm.

 

Snabbstängande backventil med automatisk låsning i stängt läge.

Används för att förhindra spridning av dammexplosion eller brand till annan utrustning.

Stabbstängande ventil som förhindrar spridning av dammexplosion eller brand.

EXKOP® ventilen kopplas till ett styrskåp som får information från systemet.

 

Q-Flap RX™  är en backventil som kan vara ett alternativ i vissa applikationer, se separat datablad.

Skyddar utrustning mot vakuum eller övertryck.

ELEVENT®  är mycket tät även vid extremt låga öppningstryck genom sinnrik tätningskonstruktion. Detta gör den extra fördelaktig inom bio-teknik samt livsmedel eller där inert gas förekommer.

Helt i syrafast med EN- eller Tri Clamp flänsar.

Q-Box är för montage inomhus eller där flamutbredning inte accepteras vid dammexplosion.

Q-Box är en huv som monteras ovan på ett standardbleck.

Vi hjälper till med beräkning vilken avlastningsarea som krävs för Er applikation.

EGV är en panel som kan monteras direkt på siloväggen och kräver ingen ram. Även ”tårtbitar” kan tillverkas för montering på filter eller silo tak.

ODV är en 3-delad konstruktion i kupat utförande bestående av: överdel med förskårade brottanvisningar, täthetsdel samt underdel.

Lämplig för montage på filter med högt vakuum och där pulsation förekommer.

BT-ODV är avsedd att monteras i REMBEs hållare typ IG.

BT-ODV tål 100% vakuum.

BT-ODU är utan vakuumstöd.

BT är ett solitt bleck utan brottanvisningar klarar mycket höga tryck.

 

KUB® clean (TC-KUB) är i grunden samma som BT-KUB fast med Tri Clamps anslutningar och avsedd för sterila miljöer.

KUB® Clean  kan fås för olika Tri Clamps system

 

KUB® har en helt unik konstruktion, som dels består av en täthetsdel (hel plåt utan brottanvisningar) mot process sidan, samt en utloppsdel (sprängblecksdel). Utloppsdelen har laserskurna integrerade knäckstavar som brister då rätt sprängtryck uppnåtts. Här komprimeras materialet i knäckstavaran och inte som på traditionella bleck där materialet dras över sträckgränsen.

KUB® kan arbeta upp till 95% av sprängtrycket med sprängtolerans ner till +/- 2%

REMBE sprängbleck IKB® är tillverkat genom en helt ny typ av laserteknologi där materialet rycks loss och inte som tidigare bränner bort material.

IKB® har endast 1-lager med förskårade brottanvisningar och är av typen reverserande sprängbleck.

Sprängblecket klarar 90% arbetstryck av sprängtrycket.

Kan anslutas direkt mellan EN- eller ANSI-flänsar för låga tryck eller installeras i Rembes hållare typ IG-KUB

Här kan du få information om tillbehör samt hjälp.
Ladda ner information från boxen till höger

 

Adams vidspjällsventiler för fjärrvärme och processystem där hög täthet och långa livslängd prioriteras

Adams ventiler bygger på ett patent från 60 talet – det triexecentriska tätningsgeometrin

Samtliga ventiler tillverkas i Herne, Tyskland.

HZM är flerstegspump med top/top anslutningar.

HZMA är en flerstegspump med axiellt inlopp.

HZSM + HZSMA har ett separat sidkanalshjul vilket gör pumpen självsugande.

HZMR har separat oljesmord lagerbox med olika sekundära tätningsalternativ.

Pumpen tillverkas i segjärn,stålgjutgods, syrafast men även i specialmaterial som Duplex, Hastelloy.

 

SCM är en magnetkopplad sidkanalspump med axiellt inlopp.

SCMB är kortkopplad med standard IEC motor.

Pumpen tillverkas i segjärn eller syrafast stål.

Antalet steg varierar beroende på uppfordringshöjden

NCR är en ren Raffinaderipump och är uppbyggd enligt API 610 och kan förses med olika tätningsarrangemang enligt API 682 samt enligt ISO 21049.

Pumpen är utrustad med ”blow out” system mellan hus och pumphuslock, allt för att hindra läckage samt risk för personskador.

NCR kan förses med inducer och uppfyller balanseringsgrad enligt 5.9.4-API 610 samt ISO 1940-1, grade G2,5

NCL är en enstegs keminormpump enligt ISO 2858

Pumpen kan erhållas i PN 16, 25 eller PN40

Pumpen kan erhållas med värmemantel för ång- eller vattenvärmning av pumphuset.

Pumpen kan förses med en mängd olika tätnings arrangemang, allt från enkel till dubbeltätning och spärrvätskebehållare.

NHL / HPL är byggda för hetvattensystem upp till 280 grader och 80 bar.

Pumparna är en förstärkt keminormpump enligt ISO 2858.

Val av tätningstyp och fabrikat är stort, allt från singel- till dubbeltätning samt patrontätning med eller utan kylare.

Levereras även centrumupphängda (pumpfötter i axelhöjd) vilket gör att pumpen kan växa vid hög temperatur utan att max. rörspänning på pumpen och rörsystemet överskrids.

NHL är som standard i stålgjutgods och används för hetvatten upp till 230 grader C

HPL tillverkas i höglegerarat stål ( 1.7706) som standard och används upp till 280 grader C

 

 

Dammexplosioner

REMBE® har flera lösningar och hjälper gärna till med att göra Er fabrik och utrustning säker med avseende på damm- eller gasexplosioner

Vanligvis tänker vi inte på att flesta olika typer av damm kan ge upphov till dammexplosioner, som exempel kan nämnas vetemjöl, stärkelse, aluminium, kol- och trädamm, det är dock inte allt damm som exploderar.

REMBE® och Swedenborg har lång erfarenhet och kan hjälper er med val av rätt utrustning samt beräkning enligt ATEX.

 

Klicka på bilden för att komma direkt till typen eller välj i listan nedan.

 

Process sprängbleck

Sprängbleck används både för att skydda utrustning mot över- eller undertryck från några gram till 100 bar

En annan vanlig applikation är före säkerhetsventiler. Blecket förhindrar läckage samt korrosion på säkerhetsventiler.

ELEVENT®  är en tryck vakuumventil med extrem hög täthet genom en sinnrik tätningsfunktion

Vanlig applikation är filter och tankar/cisterner.

 

Kontakta oss gärna så föreslår vi lämplig för Er applikation

 

Nedan visas några typer, klicka på bilden för att komma direkt

till typen eller välj i listan nedan.

 

 

GBZ är en kombinerad backventil och avstängningsventil.

Spjällskivan kan blockeras eller öppnas fullt vilket möjliggör omvänd flödesriktning genom ventilen.

Backventilsfunktionen kan justeras så spjällventilen endast öppnas en viss öppningsvinkel från 0 till 90 grader med bibehållen backventilsfunktion.

Tätningen är lamelltätning och uppbyggd på samma sätt som för avstängningsventilen MAK.

RZN är en backventil med hydraulisk dämpning i 2 steg som enkelt kan justeras för det aktuella driftsfallet.

Backventilen är mycket lämplig efter distributionspumpar eller där långa ledningar förekommer.

Den hydrauliska dämpningen garanterar att inga trycktransienter (tryckslag) uppstår i systemet.

RZN bromsar snabbt huvudflödet och förhindrar pumpen från att rotera baklänges.

De sista 10 graderna smyger spjällskivan sakta in i sitt säte utan tryckslag.

Tätningen är lamelltätning och uppbyggd på samma sätt som för avstängningsventilen MAK.

 

MAG är en spjällbackventil med yttre justerbar vikt.

Ventilen har lamelltätning och tillverkas från DN 150 till DN 700 i PN 16,25 och 40.

MAG kan även erhållas med svetsändar om så önskas.

Se även RZN med hydrauliskt dämpning

 

MAK-E är i grund samma ventil som MAK dock med svetsändar.

Tillverkas i PN 16, 25 eller 40

Adams högklassiga ventiler är anpassade för dagens hetvattensystem enligt PED.

PN 16 ventil klarar designtryck av 16 bar vid 120 grader.

Ventilen är i Stålgjutgods GS-C25 med rostfri axel.

Spjälltätningen ”triexcentrisk system Adams” är en lamelltätning av rostfritt stål och grafit.

Adams uppfyller de högsta klasserna vad det gäller täthet över spjällskivan enligt:

EN 12266, ISO 5208, ANSI B16.104 eller API 598

MAK Metalltätande vridspjällsventil med flänsar i PN 16, 25 eller 40.

Ventilen är i stålgjutgods GS-C25 med rostfri axel.

Spjälltätningen ”triexcentrisk system Adams” är en lamelltätning av rostfritt stål och grafit.

Adams uppfyller de högsta klasserna var det gäller täthet över spjällskivan enligt:

EN 12266, ISO 5208, ANSI B16.104 eller API 598

Swedenpumpen typ BV är en svensktillverkad vridkolvspump.

Vridkolvspumpen är en blandning av en lobrotorpump och en kugghjulspump.

Vridkolvspumpen klarar både hög- och lågviskösa medier.

Pumpen är utrustad som standard med packbox men kan fås med mek.tätning.

Tillverkas i gjutjärn.

Swedenpumpen typ BK är vår egenutvecklade kugghjulspump av typen ytterkugghjul.

Som standard är pumpen utrustad med enkel mekanisk axeltätning, kan även erhållas med dubbeltätning.

Pumpen finns både som långkopplad eller kortkopplad med mellanstycke av aluminium.

Tillverkas i gjutjärn, rostfritt samt brons.

FEKA – BVP är i komposit med rostfri axel

FEKA – BVP är för dränering eller tömningspump

Pumpen är med nivåvippa, 220V, kabellängd = 10m. Vikt 27 kg

Motorn är försedd med inbyggt överhettningsskydd.

FEKA – VS är helt i rostfritt, den kan fås med eller utan nivåvippa.

Pumpen är försedd med ett virvelhjul och har en fripassage av 50 mm för att klara föroreningar.

FEKA kan pumpa både renvatten samt gråvatten (avloppsvatten).

Motorn är 220V, kan fås 3-fas 400V.

Axeltätningen är av kiselkarbid mot kiselkarbid.

Max nedsänkningsdjup under vattenytan = 10m.

Vikt mellan 15-20 kg beroende på motoreffekt.

Kabellängd = 10m

DIG är en länspump som tål tuffa applikationer där långa driftstider förekommer.

Motorn skyddas effektivt av det inbyggda termiska motorskyddet.

DIG finns i två grundutförande:

DIG 1100-2200

Har motoreffekt från 1,1 kW till 2,2 kW

Flöde max 50 m3/h

Anslutningen är 2 ½”

vikt 34-37 kg

 

DIG 3700-11000

Motoreffekt från 3,7 kW till 11 kW

Flöde max 132 m3/h

3700 har anslutningen 3 till 4”, vikt ca 90 kg

5500- 8500 har anslutningen 4 till 6”, vikt ca 150 kg

11000 har anslutningen 4 till 6”, vikt ca 160 kg

 

FK pumpen är konstruerad för kontinuerlig drift i avloppssystem.

FK finns i två utföranden.

FK-V med virvelhjul ( Vortex)

FK-C med enkanalshjul

FK pumpen har dubbel mekaniska axeltätning, sammanbyggd i en enhet (patrontätning).

Motorn är oljefylld med hög verkningsgrad motorklass IE3.

FK pumpen kan även fås i ATEX utförande.

FK pumparna är försedda med inbyggd överhettningsskydd.

Som tillval kan fuktsensor erhållas, detekterar om vatten trängt in i motorn.

NMR /PRM är byggd för att klara det högt ställda kraven enligt API 685.

Pumpen används inom raffinaderier samt tyngre processindustrier.

PRM är i grunden samma pump dock med en speciell sandwich konstruktion av spaltkåpan.

Pumpen tillverkas från storlek 25 upp till 250

KMB finns i två olika utföranden, för horisontellt montage eller för vertikal montage

Pumpen är enligt EN22858 (ISO 2858).

KMB tillverkas i segjärn, stålgjutgods eller syrafast

Pumpen tillverkas från storlek 25 upp till 50

NMB är en keminormpump enligt EN22858 (ISO 2858).

Pumpen är byggd för tuffa applikationer samt kontinuerlig drift, där höga kravs ställs på tillgängligheten.

Pumpen kan förses med kyl- eller värmemantel samt inducer.

NMB tillverkas i segjärn, stålgjutgods eller syrafast stål

Pumpen tillverkas från storlek 32 upp till 150

SC är en flerstegs sidkanalspump.

Pumpen har öppna hjul och är självsugande.

Den är mycket lämplig då höga tryck och låga flöden önskas.

Antalet pumpsteg kan variera.

Pumpen tillverkas från storlek 25 upp till 65mm

Pumpen kan levereras i flera olika material och upp till PN 63.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

HZ är en flerstegspump med top/top anslutningar.

HZA har axiellt inlopp och endast en axeltätning.

HZS har ett separat sidkanalshjul vilket gör pumpen självsugande.

HZV är för vertikal installation och kan fås i utförande Cantileverpump (nedsänkt under vätskeytan).

Pumpen tillverkas från storlek 40 upp till 200 i olika tryckklasser

Den levereras som standard med mekanisk axeltätning.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

SKM horisontell flerstegspump med vridbara anslutningar.

SKM-E horisontell flerstegspump med axiellt inlopp.

Pumpen tillverkas från storlek 32 upp till 200.

Pumpen levereras som standard med mekanisk axeltätning.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

Är en vertikal flerstegspump. Antalet pumpsteg kan variera från 2 till 14 steg.

Pumpen tillverkas från storlek 32 upp till 150mm.

SKMV-H är PN 25 som standard går att få upp till PN 63.

Pumpen levereras som standard med mekanisk axeltätning.

Vanlig applikation är hetvatten, kallvatten eller kemikalier.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

 

SNV är av typen Cantileverpump. Pumpen monteras direkt på tank eller cistern.

Pumpen saknar mekanisk axeltätning, då hela pumpenheten är nedsänkt i vätskan.

Längden anpassas till tankens mått, max 6 meter.

Anslutning från DN 32 upp till DN 200.

Pumpen används för pumpning där hetolja används som värmebärare.

SKY tillverkas från storlek 32 upp till 150 mm

Pumpen levereras som standard med mekanisk axeltätning.

 

PC är en friströmspump med virvelhjul, Vortex. Pumpen används framför allt vid pumpning av slurry eller där fasta partiklar förekommer.

Pumphuset har fri passage mellan inlopp och utlopp.

PC tillverkas från storlek 40 upp till 300 mm

Pumpen levereras som standard med mekanisk axeltätning.

SCP Process- och hetvattenpump enligt ISO 2858.

Pumpen är utrustad med extremt kraftig lagerbock samt med stor oljevolym, större än vad normen föreskriver.

SCP är utrustad med patrontätning i olika utföranden som standard.

SCP-HT är centrumupphängd.

Pumpen tillverkas från storlek 32 upp till 250.

Pumpen är antingen PN 25 med stålgjutgods eller PN 16 i segjärn eller syrafast.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

SDS är en så kallad horisontaldelad pump eller det engelska ordet split case.

Pumpen används med fördel vid större flöden, vanlig applikation är fjärrvärme eller kylvatten.

SDS är dubbelt sugande dvs vätskan kommer in på båda sidor i pumphjulet.

Pumpaxeln är lagrad på båda sidor av pumphjulet.

 

Pumpen tillverkas från storlek 65 upp till 350 med flöde upp till 3.000 m3/h

Pumpen levereras som standard med mekanisk axeltätning.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

SNT är en så kallad norm centrifugalpump och uppfyller/byggd enligt standard EN 733 (DIN 24255)

Pumpen tillverkas från storlek 32 upp till 250 i totalt 45 st olika pumphusstorlekar.

Sug- och tryckstuds flänsar PN 16.

Pumpen levereras som standard med mekanisk axeltätning.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

SNMV är i grunden samma pump som SNM dock med separat fot. Pumpen är speciellt användningsbar där utrymmet är begränsat.

Anslutning DN 32 upp till DN 150

Sug- och tryckstudsens flänsar är PN 16.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

SNM är en kortkopplad normpump och är uppbyggd enligt DIN 24255. Pumpen använder standard motor (IEC-standard)

SNM kräver ingen bottenram eller uppriktning av koppling.

Anslutning DN 32 upp till DN 150

Sug- och tryckstudsens flänsar är PN 16.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

SNLV-H

Är i grunden samma som SNL, dvs in-linepump. SNLV-H har dock en lagerbock som möjliggör att

pumpenheten kan demonteras utan att motorn måste lyftas.

 

SNLV-H tillverkas från Storlek 40 upp till 250. Sug- och tryckstudsens flänsar är PN 16.

Pumpen levereras som standard med mekanisk axeltätning.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

SNL är en in-linepump för de flesta vätskor upp till 1400C. Pumpen levereras som standard med Burgmann mekanisk axeltätning.

I hetvattenutföranden finns olika typer av interna och externa kylsystem.

Pumpen tillverkas från Storlek 40 upp till 200 i totalt 47 st olika pumphusstorlekar.

Sug- och tryckstudsens flänsar är PN 16.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

 

Vi är generalagent för följande firmor