P21S / P46S

Termodynamiska

Termodynamisk ångfälla även kallad brickavledare.

Dessa ångfällor klarar max 50% mottryck, dvs vid 4 bars ångtryck är max tillåtet tryck i kondensatledningen 2 bar.

Vi är generalagent för följande firmor