Bleck för dammexplosioner

Rembe tillverkar paneler som monteras direkt på filter, Silo eller annan utrustning som skall skyddas vid en dammexplosion.
Q-Box och Q-Rohr®  används då utrustningen står inomhus, ingen flamma går igenom dessa system.
Q-Flap RX™ och EXKOP® förhindrar spridning av både brand och explosioner till närliggande utrustningar.

Vi har mer än 30 års erfarenheter av att dimensionera och vägleda er till en säker lösning.

Kontakta oss för djupare information.

Kontakta oss

Vi är generalagent för följande firmor