Q-Flap RX™

Rembe

Snabbstängande backventil med automatisk låsning i stängt läge.

Används för att förhindra spridning av dammexplosion eller brand till annan utrustning.

Vi är generalagent för följande firmor