FEKA-VS

FEKA-VS fabrikat DAB

FEKA – VS är helt i rostfritt, den kan fås med eller utan nivåvippa.

Pumpen är försedd med ett virvelhjul och har en fripassage av 50 mm för att klara föroreningar.

FEKA kan pumpa både renvatten samt gråvatten (avloppsvatten).

Motorn är 220V, kan fås 3-fas 400V.

Axeltätningen är av kiselkarbid mot kiselkarbid.

Max nedsänkningsdjup under vattenytan = 10m.

Vikt mellan 15-20 kg beroende på motoreffekt.

Kabellängd = 10m

Vi är generalagent för följande firmor