Ejektorer, Ångvärmare, Tankomrörare

Ejektorer, Ångvärmare, Tankomrörare

Ejektorer har stor användning då det inte finns några rörliga delar.

Ejektorer har många namn såsom strålpumpar, jetmixer, eductor (används då dom drivs av vatten), ångstrålepumpar (drivs med ånga), termokompressorer (då lågtrycksånga komprimeras till högtrycksånga), vakuumejektor (då dom skapar ett undertryck – kan drivas både med vätska eller gas).

Ett annat användningsområde är för att värma en vätska genom att tillsätta ånga eller annat media.

Blandningen är effektiv i ejektorn och ångsmällar kan undvikas, därför används ofta ordet tystkokare, då dom inte skapar ångsmällar vid montage i tank och ånga används som värmare.

Tankomrörare / jetmixer använd för att erhålla jämt temperatur samt undvika skiktning i större cisterner, antalet och placering är beroende av cistern / tankens storlek.

Observera att varje ejektor är optimerad för sitt ändamål, och kan fås från rostfritt till Duplex eller andra höglegerade stål.

Ladda ner datablad på dom olika typerna

 

Vi är generalagent för följande firmor