NMB

NMB

NMB är en keminormpump enligt EN22858 (ISO 2858).

Pumpen är byggd för tuffa applikationer samt kontinuerlig drift, där höga kravs ställs på tillgängligheten.

Pumpen kan förses med kyl- eller värmemantel samt inducer.

NMB tillverkas i segjärn, stålgjutgods eller syrafast stål

Pumpen tillverkas från storlek 32 upp till 150

Vi är generalagent för följande firmor