NMR / PRM

Magnetkopplad raffinaderipump PRM fabrikat Dickow

NMR /PRM är byggd för att klara det högt ställda kraven enligt API 685.

Pumpen används inom raffinaderier samt tyngre processindustrier.

PRM är i grunden samma pump dock med en speciell sandwich konstruktion av spaltkåpan.

Pumpen tillverkas från storlek 25 upp till 250

Vi är generalagent för följande firmor