NCL

NCL fabrikat Dickow

NCL är en enstegs keminormpump enligt ISO 2858

Pumpen kan erhållas i PN 16, 25 eller PN40

Pumpen kan erhållas med värmemantel för ång- eller vattenvärmning av pumphuset.

Pumpen kan förses med en mängd olika tätnings arrangemang, allt från enkel till dubbeltätning och spärrvätskebehållare.

Vi är generalagent för följande firmor