NCR

Raffinaderipump från Dickow

NCR är en ren Raffinaderipump och är uppbyggd enligt API 610 och kan förses med olika tätningsarrangemang enligt API 682 samt enligt ISO 21049.

Pumpen är utrustad med ”blow out” system mellan hus och pumphuslock, allt för att hindra läckage samt risk för personskador.

NCR kan förses med inducer och uppfyller balanseringsgrad enligt 5.9.4-API 610 samt ISO 1940-1, grade G2,5

Vi är generalagent för följande firmor