NHL / HPL

Panncirkulationspump

NHL / HPL är byggda för hetvattensystem upp till 280 grader och 80 bar.

Pumparna är en förstärkt keminormpump enligt ISO 2858.

Val av tätningstyp och fabrikat är stort, allt från singel- till dubbeltätning samt patrontätning med eller utan kylare.

Levereras även centrumupphängda (pumpfötter i axelhöjd) vilket gör att pumpen kan växa vid hög temperatur utan att max. rörspänning på pumpen och rörsystemet överskrids.

NHL är som standard i stålgjutgods och används för hetvatten upp till 230 grader C

HPL tillverkas i höglegerarat stål ( 1.7706) som standard och används upp till 280 grader C

 

 

Vi är generalagent för följande firmor