PC

PC friströmspump

PC är en friströmspump med virvelhjul, Vortex. Pumpen används framför allt vid pumpning av slurry eller där fasta partiklar förekommer.

Pumphuset har fri passage mellan inlopp och utlopp.

PC tillverkas från storlek 40 upp till 300 mm

Pumpen levereras som standard med mekanisk axeltätning.

Vi är generalagent för följande firmor