SCP

SCP keminormpump

SCP Process- och hetvattenpump enligt ISO 2858.

Pumpen är utrustad med extremt kraftig lagerbock samt med stor oljevolym, större än vad normen föreskriver.

SCP är utrustad med patrontätning i olika utföranden som standard.

SCP-HT är centrumupphängd.

Pumpen tillverkas från storlek 32 upp till 250.

Pumpen är antingen PN 25 med stålgjutgods eller PN 16 i segjärn eller syrafast.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

Vi är generalagent för följande firmor