SDS

SDS splicase

SDS är en så kallad horisontaldelad pump eller det engelska ordet split case.

Pumpen används med fördel vid större flöden, vanlig applikation är fjärrvärme eller kylvatten.

SDS är dubbelt sugande dvs vätskan kommer in på båda sidor i pumphjulet.

Pumpaxeln är lagrad på båda sidor av pumphjulet.

 

Pumpen tillverkas från storlek 65 upp till 350 med flöde upp till 3.000 m3/h

Pumpen levereras som standard med mekanisk axeltätning.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

Vi är generalagent för följande firmor