SNL

SNL in-line

SNL är en in-linepump för de flesta vätskor upp till 1400C. Pumpen levereras som standard med Burgmann mekanisk axeltätning.

I hetvattenutföranden finns olika typer av interna och externa kylsystem.

Pumpen tillverkas från Storlek 40 upp till 200 i totalt 47 st olika pumphusstorlekar.

Sug- och tryckstudsens flänsar är PN 16.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

 

Vi är generalagent för följande firmor