SNT

Normpump typ SNT

SNT är en så kallad norm centrifugalpump och uppfyller/byggd enligt standard EN 733 (DIN 24255)

Pumpen tillverkas från storlek 32 upp till 250 i totalt 45 st olika pumphusstorlekar.

Sug- och tryckstuds flänsar PN 16.

Pumpen levereras som standard med mekanisk axeltätning.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

Vi är generalagent för följande firmor