Enstegs pumpar

Enstegs centrifugalpumpar kan erhållas i två olika grundutföranden.

Dels med mekanisk axeltätning dels med magnetkoppling

Axeltätningen kan levereras som enkeltätning, dubbeltätning, patron osv.

Vi kan även anpassa fabrikatet efter önskemål.

Kontakta oss

Vi är generalagent för följande firmor