Enstegs pumpar

Enstegs centrifugalpumpar kan erhållas i två olika grundutföranden.

Dels med mekanisk axeltätning dels med magnetkoppling

Axeltätningen kan levereras som enkeltätning, dubbeltätning, patron osv.

Vi kan även anpassa fabrikatet efter önskemål.

Kontakta oss

Arvid Karlsson

Försäljning

arvid.karlsson@swedenborg.se

031-3368791

Fredrik Högborg

Försäljning

fredrik.hogborg@swedenborg.se

031-3368784

Mats Svedman

Försäljning

mats.svedman@swedenborg

031-3368781

Andreas Säfdal

Försäljning

andreas.safdal@swedenborg.se

031-3368787

Peter Lundhahl

Service + reservsdelar

peter.lundahl@swedenborg.se

031-3368782

Vi är generalagent för följande firmor