SNLV-H

SNLV-H

SNLV-H

Är i grunden samma som SNL, dvs in-linepump. SNLV-H har dock en lagerbock som möjliggör att

pumpenheten kan demonteras utan att motorn måste lyftas.

 

SNLV-H tillverkas från Storlek 40 upp till 250. Sug- och tryckstudsens flänsar är PN 16.

Pumpen levereras som standard med mekanisk axeltätning.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

Vi är generalagent för följande firmor