SC

Sidkanalspump typ SC

SC är en flerstegs sidkanalspump.

Pumpen har öppna hjul och är självsugande.

Den är mycket lämplig då höga tryck och låga flöden önskas.

Antalet pumpsteg kan variera.

Pumpen tillverkas från storlek 25 upp till 65mm

Pumpen kan levereras i flera olika material och upp till PN 63.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

Vi är generalagent för följande firmor