SKM / SKM-E

SKM samt SKM-E

SKM horisontell flerstegspump med vridbara anslutningar.

SKM-E horisontell flerstegspump med axiellt inlopp.

Pumpen tillverkas från storlek 32 upp till 200.

Pumpen levereras som standard med mekanisk axeltätning.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

Vi är generalagent för följande firmor