SKMV-H

SKMV-H vertikal

Är en vertikal flerstegspump. Antalet pumpsteg kan variera från 2 till 14 steg.

Pumpen tillverkas från storlek 32 upp till 150mm.

SKMV-H är PN 25 som standard går att få upp till PN 63.

Pumpen levereras som standard med mekanisk axeltätning.

Vanlig applikation är hetvatten, kallvatten eller kemikalier.

Tätningen anpassas för aktuellt driftsfall med avsände på temperatur och tryck.

 

Vi är generalagent för följande firmor