BV

BV

Swedenpumpen typ BV är en svensktillverkad vridkolvspump.

Vridkolvspumpen är en blandning av en lobrotorpump och en kugghjulspump.

Vridkolvspumpen klarar både hög- och lågviskösa medier.

Pumpen är utrustad som standard med packbox men kan fås med mek.tätning.

Tillverkas i gjutjärn.

Vi är generalagent för följande firmor