Pumpar

Vi har ett brett sortiment av pumpar från vatten till raffinaderipumpar enligt API.

Vi har även egen serviceverkstad samt fältservice med uppstart och felsökning om så önskas.

Låt oss hjälpa till med en säker och energisnål pumplösning.

Läsa gärna fördjupad information om hur centrifugalpumpar fungerar samt hur bl.a. frekvensstyrning påverkar flöde och tryck.

Kontakta oss

Vi är generalagent för följande firmor