Ångvärmare

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Effektiv och tyst uppvärmning av vatten eller andra vätskor med hjälp av ånga.

Ångvärmaren beräkning för specifikt fall och tillgängligt ångtryck kan vara allt från 0,5 till 25bar. Uppvärmningen sker direkt i venturiröret där ånga och vätskan blandas under hög hastighet vilket effektivt förhindrar ångsmällar. Då vätskan når utloppen från värmaren är vätskan blandad och håller jämntemperatur.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Effektiv och tyst uppvärmning av vatten eller andra vätskor med hjälp av ånga.

Ångvärmaren beräkning för specifikt fall och tillgängligt ångtryck kan vara allt från 0,5 till 25bar. Uppvärmningen sker direkt i venturiröret där ånga och vätskan blandas under hög hastighet vilket effektivt förhindrar ångsmällar. Då vätskan når utloppen från värmaren är vätskan blandad och håller jämntemperatur.

Försäljning: Spjäll

Kontakta en av våra säljare för mer information angående denna produkt. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...