Omrörare

Används där omrörning och blandning av två eller flera vätskor önskas blandas effektiv med varandra i tankar och cisterner. Den kan oftast helt ersätta mekaniska omrörare och skadas inte om volymen i tanken sjunker. Inga rörliga delar används vid omrörning

Kontakt: Omrörare

Kontakta en av våra säljare för mer information angående omrörare. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...