Omrörare – Jet Mixer

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Används där omrörning och blandning av två eller flera vätskor önskas blandas effektiv med varandra i tankar och cisterner. Den kan oftast helt ersätta mekaniska omrörare och skadas inte om volymen i tanken sjunker.
Omröraren använder energin från en höghastighetsstråle för att skapa en sugverkan. 1 m3 drivflöde suger till sig 3 m3 vätska från tanken. Detta ger en effektiv omrörning och förhindrar skickning i tanken.

TEKNISK BESKRIVNING

En pump används för att driva vätska igenom en eller flera omrörare inuti tanken. Pumpen tvingar vätskan igenom omröranas mindre tvärsnittsarea vilket ökar vätskehastigheten av det pumpade mediet. Beroende av tankens volym och utformning kan en eller flera omrörare monteras i en tank. Om lossningspumpen har frekvensdrift kan denna pump användas för att driva omröraren.

Värmning i botten av tanken eller av drivvätskan är en möjlighet att säkerställa rätt temperatur av vätskan. Temperaturskickning i tank med rätt dimensioner av omrörare understiger 0,5o C

Vi lagerhåller storlek 2” med invändig rörgänga då det har visat sig att denna storlek är optimala för att uppnå så jämn temperatur och blandning som möjligt.

Vi rekommenderar drivvätsketryck på 3 bar (pumptrycket). Pumpflödet vid 3 bar är ca 35m3/h Det totala omrörningsflödet blir då ca 140m3/h för varje omrörare.

Då tankvolymen sjunker under 50% av vätskehöjden, måste sugtrycket minskas för att undvika skvalp i tanken. På större tankar används flera omrörare, antal beror på tankens form och storlek.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Används där omrörning och blandning av två eller flera vätskor önskas blandas effektiv med varandra i tankar och cisterner. Den kan oftast helt ersätta mekaniska omrörare och skadas inte om volymen i tanken sjunker.
Omröraren använder energin från en höghastighetsstråle för att skapa en sugverkan. 1 m3 drivflöde suger till sig 3 m3 vätska från tanken. Detta ger en effektiv omrörning och förhindrar skickning i tanken.

TEKNISK BESKRIVNING

En pump används för att driva vätska igenom en eller flera omrörare inuti tanken. Pumpen tvingar vätskan igenom omröranas mindre tvärsnittsarea vilket ökar vätskehastigheten av det pumpade mediet. Beroende av tankens volym och utformning kan en eller flera omrörare monteras i en tank. Om lossningspumpen har frekvensdrift kan denna pump användas för att driva omröraren.

Värmning i botten av tanken eller av drivvätskan är en möjlighet att säkerställa rätt temperatur av vätskan. Temperaturskickning i tank med rätt dimensioner av omrörare understiger 0,5o C

Vi lagerhåller storlek 2” med invändig rörgänga då det har visat sig att denna storlek är optimala för att uppnå så jämn temperatur och blandning som möjligt.

Vi rekommenderar drivvätsketryck på 3 bar (pumptrycket). Pumpflödet vid 3 bar är ca 35m3/h Det totala omrörningsflödet blir då ca 140m3/h för varje omrörare.

Då tankvolymen sjunker under 50% av vätskehöjden, måste sugtrycket minskas för att undvika skvalp i tanken. På större tankar används flera omrörare, antal beror på tankens form och storlek.

Försäljning: Omrörare

Kontakta en av våra säljare för mer information angående omrörare. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...