Q-Box

Flexibel användning av Q-Box® möjliggör processeffektiv anläggningsdesign. Minskar ljudnivåerna. Perfekt skydd för omgivningen. Varken värme, damm eller en farlig tryckvåg kommer ut från kärlet – allt stannar i Q-Box®. Kostnadseffektivt alternativ till avluftningskanaler. Inga löpande kostnader för avluftningskanaler och yttre underhåll, en visuell inspektion är tillräcklig. Integrerad signalenhet för tillförlitlig övervakning. Minskad driftstopp: Åtkomst till det skyddade systemet kräver inte en säkerhetsrelaterad låsmekanism. Flexibel lösning för inomhus- och utomhusbruk. Enkel eftermontering på befintliga explosionsskyddsinstallationer.

Flexibel användning av Q-Box® möjliggör processeffektiv anläggningsdesign. Minskar ljudnivåerna. Perfekt skydd för omgivningen. Varken värme, damm eller en farlig tryckvåg kommer ut från kärlet – allt stannar i Q-Box®. Kostnadseffektivt alternativ till avluftningskanaler. Inga löpande kostnader för avluftningskanaler och yttre underhåll, en visuell inspektion är tillräcklig. Integrerad signalenhet för tillförlitlig övervakning. Minskad driftstopp: Åtkomst till det skyddade systemet kräver inte en säkerhetsrelaterad låsmekanism. Flexibel lösning för inomhus- och utomhusbruk. Enkel eftermontering på befintliga explosionsskyddsinstallationer.

Försäljning: Sprängbleck

Kontakta en av våra säljare för mer information angående sprängbleck. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...