Q-Rohr 6T

REMBE® är den första tillverkaren i världen som är certifierad för metallstoft. Perfekt skydd för omgivningen. Garanterad flamdämpning och partikelretention – inga farliga tryckvågseffekter. Hela produktionsprocessen förblir inom byggnaden. Inga löpande kostnader för bortskaffande av slam (våtseparator) och spån eller för externt underhåll. En visuell inspektion är tillräcklig. Q-Rohr® är en flexibel lösning – den kan även användas mitt i dina produktionshallar. Närhet till en yttre vägg är inte nödvändig. Integrerad signalenhet för tillförlitlig övervakning. Ljudnivå och tryckökning som vanligtvis förknippas med explosioner reduceras avsevärt till en acceptabel ofarlig nivå. Processoptimerad anläggningslayout. Inga externa underhållskostnader.

REMBE® är den första tillverkaren i världen som är certifierad för metallstoft. Perfekt skydd för omgivningen. Garanterad flamdämpning och partikelretention – inga farliga tryckvågseffekter. Hela produktionsprocessen förblir inom byggnaden. Inga löpande kostnader för bortskaffande av slam (våtseparator) och spån eller för externt underhåll. En visuell inspektion är tillräcklig. Q-Rohr® är en flexibel lösning – den kan även användas mitt i dina produktionshallar. Närhet till en yttre vägg är inte nödvändig. Integrerad signalenhet för tillförlitlig övervakning. Ljudnivå och tryckökning som vanligtvis förknippas med explosioner reduceras avsevärt till en acceptabel ofarlig nivå. Processoptimerad anläggningslayout. Inga externa underhållskostnader.

Försäljning: Sprängbleck

Kontakta en av våra säljare för mer information angående sprängbleck. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...