SR

Signalkabel som integreras i blecket under tillverkningen. När blecket öppnas bryts kretsen

Läs mer: https://rembe.de/en/process-safety/signalling-devices

Signalkabel som integreras i blecket under tillverkningen. När blecket öppnas bryts kretsen

Läs mer: https://rembe.de/en/process-safety/signalling-devices

Försäljning: Sprängbleck

Kontakta en av våra säljare för mer information angående sprängbleck. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...