GBZ

Kombinerad backventil och avstängningsventil Spjällskivan kan blockeras eller öppnas fullt vilket möjliggör omvänd flödesriktning genom ventilen.

Backventilsfunktionen kan justeras så spjällventilen endast öppnas en viss öppningsvinkel från 0 till 90 grader med bibehållen backventilsfunktion.

Tätningen är lamelltätning och uppbyggd på samma sätt som för avstängningsventilen MAK.

Kombinerad backventil och avstängningsventil Spjällskivan kan blockeras eller öppnas fullt vilket möjliggör omvänd flödesriktning genom ventilen.

Backventilsfunktionen kan justeras så spjällventilen endast öppnas en viss öppningsvinkel från 0 till 90 grader med bibehållen backventilsfunktion.

Tätningen är lamelltätning och uppbyggd på samma sätt som för avstängningsventilen MAK.

Försäljning: Adams Ventiler och Ejektorer

Kontakta en av våra säljare för mer information angående Adams Ventiler och Ejektorer. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...