SCV

Snabbstängande backventil kring ångturbiner med eller utan hjälpställdon Tillverkas från DN 150 till DN 650. Tryckklass PN 10 till PN 100. Kan även fås i ANSI klass

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  • Används kring ångturbiner såsom i avtappningsledning till kondensor etc.
  • SCV är en extremt pålitlig backventil med pneumatiskt hjälpställdon, vilket ger spjällskivan en ”kick” vid stängning.
  • Stängningstiden ligger normalt runt 0,2 sekunder.
  • SCV tillverkas från DN 150 till 28 tum – PN 10 till ANSI 900
  • Material är stålgjutgods eller hög legerat stål.
TEKNISK BESKRIVNING

SCVs spjällskiva är excentrisk upphängd med hjälp av ett specialdesignat triangelstag var uppgift, förutom att hålla spjällskivan på plats är att absorbera rörelseenergin då spjällskivan når sitt säte. Genom denna konstruktion garanteras säker funktion under flera års drift med minimal påfrestning på både spjällskiva, axel samt spjälltätningen.

SCV är självstängande då inget flöde går genom backventilen. Speciellvikt har lags på design av huset, för att ge så gynnsam flödesdynamik som möjligt. Därför kan SCV användas både vid
höga och låga flöden utan risk för ”klappringseffekt”

Pneumatisk hjälp ställdonet förkortar stängningstiden om turbinen trippar. SCV är utrustad med speciell klokoppling mellan ställdon och spjällaxel som gör det möjligt för ventilen att stänga
snabbare än ställdonet om så krävs.

SCV kan även förses med utrustning för motionering / säkerhetstest under drift

Snabbstängande backventil kring ångturbiner med eller utan hjälpställdon Tillverkas från DN 150 till DN 650. Tryckklass PN 10 till PN 100. Kan även fås i ANSI klass

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
  • Används kring ångturbiner såsom i avtappningsledning till kondensor etc.
  • SCV är en extremt pålitlig backventil med pneumatiskt hjälpställdon, vilket ger spjällskivan en ”kick” vid stängning.
  • Stängningstiden ligger normalt runt 0,2 sekunder.
  • SCV tillverkas från DN 150 till 28 tum - PN 10 till ANSI 900
  • Material är stålgjutgods eller hög legerat stål.
TEKNISK BESKRIVNING

SCVs spjällskiva är excentrisk upphängd med hjälp av ett specialdesignat triangelstag var uppgift, förutom att hålla spjällskivan på plats är att absorbera rörelseenergin då spjällskivan når sitt säte. Genom denna konstruktion garanteras säker funktion under flera års drift med minimal påfrestning på både spjällskiva, axel samt spjälltätningen.

SCV är självstängande då inget flöde går genom backventilen. Speciellvikt har lags på design av huset, för att ge så gynnsam flödesdynamik som möjligt. Därför kan SCV användas både vid
höga och låga flöden utan risk för ”klappringseffekt”

Pneumatisk hjälp ställdonet förkortar stängningstiden om turbinen trippar. SCV är utrustad med speciell klokoppling mellan ställdon och spjällaxel som gör det möjligt för ventilen att stänga
snabbare än ställdonet om så krävs.

SCV kan även förses med utrustning för motionering / säkerhetstest under drift

Försäljning: Adams Ventiler och Ejektorer

Kontakta en av våra säljare för mer information angående Adams Ventiler och Ejektorer. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...