HZA

HZ är en flerstegspump med axiellt inlopp enligt ISO 5199. För att uppnå mycket låga NPSH-värden är sugståndet utformat med ett axiellt inlopp och sugimpellern med ett förstorat inloppstvärsnitt.

Axialkraftkompensation sker genom avlastningshål och strypspalter, slitringar är standard på sug- och trycksidan. Pumpaxeln är monterad i ett dubbelradigt skråkullager och SiC-glidlager.

HZ är en flerstegspump med axiellt inlopp enligt ISO 5199. För att uppnå mycket låga NPSH-värden är sugståndet utformat med ett axiellt inlopp och sugimpellern med ett förstorat inloppstvärsnitt.

Axialkraftkompensation sker genom avlastningshål och strypspalter, slitringar är standard på sug- och trycksidan. Pumpaxeln är monterad i ett dubbelradigt skråkullager och SiC-glidlager.

Försäljning: Pump

Kontakta en av våra säljare för mer information angående pump. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...