BK

Typiska användningsområden är som fyllning- eller cirkulationspump för medier som:

  • Olja
  • Lösningsmedel
  • Restprodukter
  • Andra viskösa medier

Typiska användningsområden är som fyllning- eller cirkulationspump för medier som:

  • Olja
  • Lösningsmedel
  • Restprodukter
  • Andra viskösa medier

Försäljning: Pump

Kontakta en av våra säljare för mer information angående pump. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...