NHL

Typ NHL är en standardpump med mått enligt ISO 2858 för användning med varmvatten.

Pumpen är en enstegs, enflödes, spiralhuspump i processkonstruktion, med axiella sugmunstycken och axiella, vertikalt uppåtriktade utloppsmunstycken.

Axialkraftkompensation sker genom avlastningsborrningar, slitringar är standard på inlopps- och utloppssidan.

Lagringen av pumpaxeln sker i ett cylindriskt rullager och ett par skråkullager eller tvåsidiga spårkullager.

Vid höga driftstemperaturer kan spiralhusen konstrueras med axelmonterad upphängning.

Husets skruvar är i standardutförandet utformade som värmetåliga expansionskruvar

Typ NHL är en standardpump med mått enligt ISO 2858 för användning med varmvatten.

Pumpen är en enstegs, enflödes, spiralhuspump i processkonstruktion, med axiella sugmunstycken och axiella, vertikalt uppåtriktade utloppsmunstycken.

Axialkraftkompensation sker genom avlastningsborrningar, slitringar är standard på inlopps- och utloppssidan.

Lagringen av pumpaxeln sker i ett cylindriskt rullager och ett par skråkullager eller tvåsidiga spårkullager.

Vid höga driftstemperaturer kan spiralhusen konstrueras med axelmonterad upphängning.

Husets skruvar är i standardutförandet utformade som värmetåliga expansionskruvar

Försäljning: Pump

Kontakta en av våra säljare för mer information angående pump. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...