SDS

”SDS är en horisontellt delad pump som också kallas split case. Pumpen används med fördel vid större flöden, vanlig applikation är fjärrvärme eller kylvatten.

SDS är dubbelt sugande dvs vätskan kommer in på båda sidor i pumphjulet.

Pumpaxeln är lagrad på båda sidor av pumphjulet.

Pumpen tillverkas från storlek DN 65 upp till DN 600 med flöde upp till 6.000 m3/h

Pumpen levereras som standard med mekanisk axeltätning”

Certifiering

"SDS är en horisontellt delad pump som också kallas split case. Pumpen används med fördel vid större flöden, vanlig applikation är fjärrvärme eller kylvatten.

SDS är dubbelt sugande dvs vätskan kommer in på båda sidor i pumphjulet.

Pumpaxeln är lagrad på båda sidor av pumphjulet.

Pumpen tillverkas från storlek DN 65 upp till DN 600 med flöde upp till 6.000 m3/h

Pumpen levereras som standard med mekanisk axeltätning"

Försäljning: Pump

Kontakta en av våra säljare för mer information angående pump. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...