Q-Rohr

Perfekt skydd för omgivningen. Garanterat flamdämpning och partikelretention – inga farliga tryckvågseffekter. REMBE® är den första tillverkaren i världen som är certifierad för metallstoft. Hela produktionsprocessen förblir inom byggnaden. Inga löpande kostnader för avluftningskanaler eller externt underhåll, en visuell inspektion är tillräcklig. Q-Rohr® är en flexibel lösning – den kan även användas mitt i dina produktionshallar. Närhet till en yttre vägg är inte nödvändig. Integrerad signalenhet för tillförlitlig övervakning. Ljudnivå och tryckstegring som vanligtvis förknippas med explosioner reduceras avsevärt till en acceptabel ofarlig nivå. Omedelbart återanvändbar och funktionsduglig efter rengöring av flamfiltret och utbytet av explosionsskyddet. Processoptimerad anläggningslayout. Inga externa underhållskostnader.

Perfekt skydd för omgivningen. Garanterat flamdämpning och partikelretention – inga farliga tryckvågseffekter. REMBE® är den första tillverkaren i världen som är certifierad för metallstoft. Hela produktionsprocessen förblir inom byggnaden. Inga löpande kostnader för avluftningskanaler eller externt underhåll, en visuell inspektion är tillräcklig. Q-Rohr® är en flexibel lösning – den kan även användas mitt i dina produktionshallar. Närhet till en yttre vägg är inte nödvändig. Integrerad signalenhet för tillförlitlig övervakning. Ljudnivå och tryckstegring som vanligtvis förknippas med explosioner reduceras avsevärt till en acceptabel ofarlig nivå. Omedelbart återanvändbar och funktionsduglig efter rengöring av flamfiltret och utbytet av explosionsskyddet. Processoptimerad anläggningslayout. Inga externa underhållskostnader.

Försäljning: Sprängbleck

Kontakta en av våra säljare för mer information angående sprängbleck. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...