WPM

Typ WPM är en en- eller flerstegs självsugande horisontell sidokanalpump.

Förutom självsugningsförmågan har sidokanalpumpar fördelen, på grund av deras höga tryckfaktor, att arbeta mer ekonomiskt när de pumpar små flödesmängder mot relativt höga trycknivåer, jämfört med normala centrifugalpumpar.

Sug- och tryckstöden kan roteras i alla riktningar i 90° intervaller.

En självsugningsförmåga är endast garanterad med sug- och utloppsmunstycken ovanifrån.

Stegen är avstängda från atmosfären med kammade O-ringar. Lagringen av pumpaxeln sker i glidlager.

Pumpen har en permanent magnetkoppling, medan skyddshöljet förseglar hermetiskt vätskan mot omgivningen.

Genom ett internt cirkulationssystem avleds värmen som genereras av virvelströmsförluster.

Den direkta monteringen av den extra motorn eliminerar ytterligare lager och den mekaniska kopplingen.

Typ WPM är en en- eller flerstegs självsugande horisontell sidokanalpump.

Förutom självsugningsförmågan har sidokanalpumpar fördelen, på grund av deras höga tryckfaktor, att arbeta mer ekonomiskt när de pumpar små flödesmängder mot relativt höga trycknivåer, jämfört med normala centrifugalpumpar.

Sug- och tryckstöden kan roteras i alla riktningar i 90° intervaller.

En självsugningsförmåga är endast garanterad med sug- och utloppsmunstycken ovanifrån.

Stegen är avstängda från atmosfären med kammade O-ringar. Lagringen av pumpaxeln sker i glidlager.

Pumpen har en permanent magnetkoppling, medan skyddshöljet förseglar hermetiskt vätskan mot omgivningen.

Genom ett internt cirkulationssystem avleds värmen som genereras av virvelströmsförluster.

Den direkta monteringen av den extra motorn eliminerar ytterligare lager och den mekaniska kopplingen.

📂 WPM_eng

Försäljning: Pump

Kontakta en av våra säljare för mer information angående pump. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...