WPV

Typ WPV är en enstegs, självsugande sidokanalpump i vertikal position med motsatta sug- och tryckportar.

Utöver förmågan till självsugning har sidokanalpumpar fördelen, på grund av deras höga tryckfaktor, att arbeta mer ekonomiskt när de pumpar små flödesmängder mot relativt höga trycknivåer jämfört med vanliga centrifugalpumpar.

Atmosfären är förseglad med kammade O-ringar. Pumpaxeln är monterad i ett rullager.

Den extra motorn är direktmonterad, en ytterligare mekanisk koppling är eliminerad.

Typ WPV är en enstegs, självsugande sidokanalpump i vertikal position med motsatta sug- och tryckportar.

Utöver förmågan till självsugning har sidokanalpumpar fördelen, på grund av deras höga tryckfaktor, att arbeta mer ekonomiskt när de pumpar små flödesmängder mot relativt höga trycknivåer jämfört med vanliga centrifugalpumpar.

Atmosfären är förseglad med kammade O-ringar. Pumpaxeln är monterad i ett rullager.

Den extra motorn är direktmonterad, en ytterligare mekanisk koppling är eliminerad.

📂 WPV_eng

Försäljning: Pump

Kontakta en av våra säljare för mer information angående pump. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...