HZM

HZM är en magnetkopplad flerstegspump med anslutningar top/top.

Pumpen har en permanent magnetkoppling, och skyddshöljet förseglar hermetiskt vätskan mot omgivningen. En intern cirkulationsström avleder värmen som genereras av virvelströmsförlusterna.

Lagringen av pumpaxeln utförs i SiC-glidlager, drivaxeln är monterad i permanent fett-smorda kullager. Slitringar är standard på sug- och trycksidan.

Axialkraftkompensationen utförs av en dubbelsidig avlastningsskiva vars urlastningskammare påverkas både av pumpens trycksida och av trycket i första steget.

HZM är en magnetkopplad flerstegspump med anslutningar top/top.

Pumpen har en permanent magnetkoppling, och skyddshöljet förseglar hermetiskt vätskan mot omgivningen. En intern cirkulationsström avleder värmen som genereras av virvelströmsförlusterna.

Lagringen av pumpaxeln utförs i SiC-glidlager, drivaxeln är monterad i permanent fett-smorda kullager. Slitringar är standard på sug- och trycksidan.

Axialkraftkompensationen utförs av en dubbelsidig avlastningsskiva vars urlastningskammare påverkas både av pumpens trycksida och av trycket i första steget.

Försäljning: Pump

Kontakta en av våra säljare för mer information angående pump. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...