NCR

Typ NCR är en enstegs spiralhuspump i processkonstruktion enligt API 610, konstruktion OH2, med axiellt sugmunstycke och axiellt centrum, vertikalt uppåtriktat tryckmunstycke.

Spiralhuset har robusta gjutna stöd för en centrumaxel-upphängning samt en svetsad och flänsad tömning.

Axialkraftkompensation sker genom avlastningsborrningar, medan radiala och delade ringar är standard på inlopps- och utloppssidan.

Tätning mot atmosfären utförs med profilerade metall-till-metalltätningar.

Pumpaxeln är monterad i ett cylindriskt rullager och ett par skråkullager i rygg-mot-rygg-konstruktion. Utbytbara lagertätningar är arrangerade på båda sidorna.

Tätningkammaren är utformad så att mekaniska tätningar enligt API 682 kan installeras.

Typ NCR är en enstegs spiralhuspump i processkonstruktion enligt API 610, konstruktion OH2, med axiellt sugmunstycke och axiellt centrum, vertikalt uppåtriktat tryckmunstycke.

Spiralhuset har robusta gjutna stöd för en centrumaxel-upphängning samt en svetsad och flänsad tömning.

Axialkraftkompensation sker genom avlastningsborrningar, medan radiala och delade ringar är standard på inlopps- och utloppssidan.

Tätning mot atmosfären utförs med profilerade metall-till-metalltätningar.

Pumpaxeln är monterad i ett cylindriskt rullager och ett par skråkullager i rygg-mot-rygg-konstruktion. Utbytbara lagertätningar är arrangerade på båda sidorna.

Tätningkammaren är utformad så att mekaniska tätningar enligt API 682 kan installeras.

📂 NCR_eng

Försäljning: Pump

Kontakta en av våra säljare för mer information angående pump. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...