NCL

NCL är en mektätad enstegspump keminormpump enligt ISO 2858.

Anpassad från karaktärsdiagrammets storlekar och operatörens krav, är den graderad så att bästa möjliga effektivitet uppnås. Denna pump är en enstegs, enflödes spiralhuspump i processkonstruktion, med axiellt sugmunstycke och centralt, vertikalt uppåtriktat utloppsmunstycke.

Axialkraftkompensation sker genom avlastningsborrningar, slitringar är standard på inlopps- och utloppssidan. Lagringen av pumpaxeln sker i ett cylindriskt rullager och ett par skråkullager eller tvåsidiga spårkullager.

Förutom standardversionen finns följande specialkonstruktioner tillgängliga:

  • Pumpkropp med värmemantel
  • Spiralhus med axelcentral upphängning
  • Version med öppen impeller och slitplatta
  • Inducerare

NCL är en mektätad enstegspump keminormpump enligt ISO 2858.

Anpassad från karaktärsdiagrammets storlekar och operatörens krav, är den graderad så att bästa möjliga effektivitet uppnås. Denna pump är en enstegs, enflödes spiralhuspump i processkonstruktion, med axiellt sugmunstycke och centralt, vertikalt uppåtriktat utloppsmunstycke.

Axialkraftkompensation sker genom avlastningsborrningar, slitringar är standard på inlopps- och utloppssidan. Lagringen av pumpaxeln sker i ett cylindriskt rullager och ett par skråkullager eller tvåsidiga spårkullager.

Förutom standardversionen finns följande specialkonstruktioner tillgängliga:

  • Pumpkropp med värmemantel
  • Spiralhus med axelcentral upphängning
  • Version med öppen impeller och slitplatta
  • Inducerare

📂 NCL_eng

Försäljning: Pump

Kontakta en av våra säljare för mer information angående pump. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...