NMB

NMB är en modern magnetkopplad processpump för krävande applikationer i ”heavy duty”-utförande. Motorn är en standard IEC motor och kan få med olika fabrikat och klassningar.

 • Lagringen av pumpaxeln sker av 2 st SiC-glidlager
 • Bakre pumphjulet, vid spaltkåpan avleder effektiv värmen som bildats i magnetområdet.
BESKRIVNING

NMB är byggd för kontinuerlig drifts i krävande applikationer ”heavy duty”-utförande och är byggd enligt ISO 2858

 • NMB använder standard IEC motor som kan demonteras utan att pumpen dräneras.
 • Pumpen tillverkas från DN 25 till DN 150 med 34 olika pumphus allt för att optimera verkningsgraden.
 • Värme- eller kylmantlad är ett möjligt tillval på NMB.
 • Mag Safe (Dickow system) eller PT100 givare kan användas för övervakningssystem.

Certifiering

NMB är en modern magnetkopplad processpump för krävande applikationer i "heavy duty"-utförande. Motorn är en standard IEC motor och kan få med olika fabrikat och klassningar.

 • Lagringen av pumpaxeln sker av 2 st SiC-glidlager
 • Bakre pumphjulet, vid spaltkåpan avleder effektiv värmen som bildats i magnetområdet.
BESKRIVNING

NMB är byggd för kontinuerlig drifts i krävande applikationer "heavy duty"-utförande och är byggd enligt ISO 2858

 • NMB använder standard IEC motor som kan demonteras utan att pumpen dräneras.
 • Pumpen tillverkas från DN 25 till DN 150 med 34 olika pumphus allt för att optimera verkningsgraden.
 • Värme- eller kylmantlad är ett möjligt tillval på NMB.
 • Mag Safe (Dickow system) eller PT100 givare kan användas för övervakningssystem.

Försäljning: Pump

Kontakta en av våra säljare för mer information angående pump. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...