PRM

Typ PRM är en spiralhuspump i processkonstruktion med magnetkoppling enligt API 685.

Pumpen har en permanent magnetkoppling, och skyddshöljet förseglar hermetiskt vätskan mot omgivningen.

En intern cirkulationsström avleder värmen som genereras av virvelströmsförlusterna.

Spiralhuset har robusta gjutna stöd för en centrumaxel-upphängning samt en svetsad och flänsad tömning.

Axialkraftkompensationen utförs genom avlastningshål, återflödesbackar eller andra åtgärder. Drift- och delade ringar är standard på sug- och trycksidan.

Lagringen av pumpaxeln sker i SiC-glidlager, drivaxeln är monterad i oljesmorda rullager.

Typ PRM är en spiralhuspump i processkonstruktion med magnetkoppling enligt API 685.

Pumpen har en permanent magnetkoppling, och skyddshöljet förseglar hermetiskt vätskan mot omgivningen.

En intern cirkulationsström avleder värmen som genereras av virvelströmsförlusterna.

Spiralhuset har robusta gjutna stöd för en centrumaxel-upphängning samt en svetsad och flänsad tömning.

Axialkraftkompensationen utförs genom avlastningshål, återflödesbackar eller andra åtgärder. Drift- och delade ringar är standard på sug- och trycksidan.

Lagringen av pumpaxeln sker i SiC-glidlager, drivaxeln är monterad i oljesmorda rullager.

Försäljning: Pump

Kontakta en av våra säljare för mer information angående pump. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...