SC

Typ SC är en en- eller flerstegs självsugande horisontell sidokanalpump. Förutom självsugningsfunktionen har sidokanalpumpar fördelen, på grund av deras höga tryckfaktor, att arbeta mer ekonomiskt vid relativt låga trycknivåer än konventionella centrifugalpumpar när de transporterar små flödesmängder.

På grund av de axiella sugstöden och den föregående radiala impellern uppnår typ SC låga NPSH-värden.

Stegen är tätade mot atmosfären med kammade O-ringar.

Pumpaxeln är monterad på trycksidan i ett permanent fett-smort rullager.

En diffusor är utformad som en tryckhållningssteg, så att när pumpen stängs av finns fortfarande tillräckligt med vätska i pumpen för att möjliggöra en smidig start även vid drift med geodetisk sugshöjd.

Typ SC är en en- eller flerstegs självsugande horisontell sidokanalpump. Förutom självsugningsfunktionen har sidokanalpumpar fördelen, på grund av deras höga tryckfaktor, att arbeta mer ekonomiskt vid relativt låga trycknivåer än konventionella centrifugalpumpar när de transporterar små flödesmängder.

På grund av de axiella sugstöden och den föregående radiala impellern uppnår typ SC låga NPSH-värden.

Stegen är tätade mot atmosfären med kammade O-ringar.

Pumpaxeln är monterad på trycksidan i ett permanent fett-smort rullager.

En diffusor är utformad som en tryckhållningssteg, så att när pumpen stängs av finns fortfarande tillräckligt med vätska i pumpen för att möjliggöra en smidig start även vid drift med geodetisk sugshöjd.

📂 SC_eng

Försäljning: Pump

Kontakta en av våra säljare för mer information angående pump. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...