STAR

Hållbar, lågprofil-lösning: säkerställer överlägsen prestanda och lång livscykel även där tryckcykling eller vakuumförhållanden förekommer. Korrosionsbeständig och kostnadseffektiv: det kritiska bristelementet är inte i kontakt med processmediet och kan anskaffas i olika material vilket minskar den totala kostnaden utan att påverka prestanda. Unik stjärnformad konstruktion: låg profil möjliggör enklare installation och minskade hållarkostnader. Minimal risk för fragmentering: även vid höga brytningstryck.

Hållbar, lågprofil-lösning: säkerställer överlägsen prestanda och lång livscykel även där tryckcykling eller vakuumförhållanden förekommer. Korrosionsbeständig och kostnadseffektiv: det kritiska bristelementet är inte i kontakt med processmediet och kan anskaffas i olika material vilket minskar den totala kostnaden utan att påverka prestanda. Unik stjärnformad konstruktion: låg profil möjliggör enklare installation och minskade hållarkostnader. Minimal risk för fragmentering: även vid höga brytningstryck.

Försäljning: Sprängbleck

Kontakta en av våra säljare för mer information angående sprängbleck. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...