NMR

Typ NMR är en spiralhuspump med husdimensioner enligt ISO 2858 och magnetkoppling.

Pumpen har en permanent magnetkoppling, och skyddshöljet förseglar hermetiskt vätskan mot omgivningen.

En intern cirkulationsström avleder värmen som genereras av virvelströmsförlusterna.

Lagringen av pumpaxeln sker i SiC-glidlager, drivaxeln är monterad i oljesmorda rullager. Slitringar är standard på sug- och trycksidan.

Axialkraftkompensationen utförs genom avlastningshål, återflödesbackar eller andra åtgärder.

Förutom standardversionen finns följande specialkonstruktioner tillgängliga:

  • Pumpkropp med värmemantel
  • Spiralhus med centrummonterad upphängning
  • Version med öppen impeller och slitplatta
  • Inducerare

Typ NMR är en spiralhuspump med husdimensioner enligt ISO 2858 och magnetkoppling.

Pumpen har en permanent magnetkoppling, och skyddshöljet förseglar hermetiskt vätskan mot omgivningen.

En intern cirkulationsström avleder värmen som genereras av virvelströmsförlusterna.

Lagringen av pumpaxeln sker i SiC-glidlager, drivaxeln är monterad i oljesmorda rullager. Slitringar är standard på sug- och trycksidan.

Axialkraftkompensationen utförs genom avlastningshål, återflödesbackar eller andra åtgärder.

Förutom standardversionen finns följande specialkonstruktioner tillgängliga:

  • Pumpkropp med värmemantel
  • Spiralhus med centrummonterad upphängning
  • Version med öppen impeller och slitplatta
  • Inducerare

📂 NMR_eng

Försäljning: Pump

Kontakta en av våra säljare för mer information angående pump. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...