HZS

HZS är en mektätad självsugande flerstegspump med anslutningar top/top.

Avluftningen fungerar enligt principen för en sidokanalpump. Vätskan som finns i pumpen bildar vid start tillsammans med luftmängden i sugledningen en vätske-gasblandning, där det befintliga luftinnehållet transporteras genom ventilen i utloppsmunstycket. Tack vare den trycksidiga placeringen av avluftningsstadiet säkerställs en fullständig avluftning av sugledningen och pumpkroppen.

För att uppnå låga NPSH-värden är sugståndet utformat som en inloppsspiral och sugimpellern med ett förstorat inloppstvärsnitt.

Axialkraftkompensation sker genom avlastningshål och strypspalter, slitringar är standard på sug- och trycksidan. Pumpaxelns lagring sker i ett cylindriskt kullager och ett dubbelsidigt skråkullager.

Pumpen kan drivas både i rotationsriktning höger och vänster.

HZS är en mektätad självsugande flerstegspump med anslutningar top/top.

Avluftningen fungerar enligt principen för en sidokanalpump. Vätskan som finns i pumpen bildar vid start tillsammans med luftmängden i sugledningen en vätske-gasblandning, där det befintliga luftinnehållet transporteras genom ventilen i utloppsmunstycket. Tack vare den trycksidiga placeringen av avluftningsstadiet säkerställs en fullständig avluftning av sugledningen och pumpkroppen.

För att uppnå låga NPSH-värden är sugståndet utformat som en inloppsspiral och sugimpellern med ett förstorat inloppstvärsnitt.

Axialkraftkompensation sker genom avlastningshål och strypspalter, slitringar är standard på sug- och trycksidan. Pumpaxelns lagring sker i ett cylindriskt kullager och ett dubbelsidigt skråkullager.

Pumpen kan drivas både i rotationsriktning höger och vänster.

📂 HZS_eng

Försäljning: Pump

Kontakta en av våra säljare för mer information angående pump. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...