KMV/KMB

KMV/KMB en hermetiskt tillsluten pump med magnetisk koppling i blockutförande, dvs. sammanbyggd med en standard IEC motor.

Används oftas som lossning eller lastningspump runt tankar och cisterner.

 • KMV som är en inline-pump med stående standard IECmotor
 • KMB enligt byggform ISO 2858

BESKRIVNING

KM pumparna används oftast som lossning eller lastningspump runt tankar och cisterner.

 • Är i ”medium duty”-utförande med lager och axelskyddshylsa av kiselkarbid.
 • Finns från anslutning DN 25 till DN 50 i totalt 9 st olika pumphusstorlekar.
 • Tillverkas i segjärn, stålgjutgods eller syrafast
 • Spaltkåpan är i rostfritt stål eller Hastelloy

KMV/KMB en hermetiskt tillsluten pump med magnetisk koppling i blockutförande, dvs. sammanbyggd med en standard IEC motor.

Används oftas som lossning eller lastningspump runt tankar och cisterner.

 • KMV som är en inline-pump med stående standard IECmotor
 • KMB enligt byggform ISO 2858

BESKRIVNING

KM pumparna används oftast som lossning eller lastningspump runt tankar och cisterner.

 • Är i "medium duty"-utförande med lager och axelskyddshylsa av kiselkarbid.
 • Finns från anslutning DN 25 till DN 50 i totalt 9 st olika pumphusstorlekar.
 • Tillverkas i segjärn, stålgjutgods eller syrafast
 • Spaltkåpan är i rostfritt stål eller Hastelloy

Försäljning: Pump

Kontakta en av våra säljare för mer information angående pump. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...